Staffs Details

Name Nisha Thapa Raut
Post Under Secretary
Phone 9851197542
Email
Name Laxmi Dura
Post Sakha Adhikrit
Phone 9841056361
Email
Name Salikram Basyal
Post Section officer
Phone 5329016
Email
Name Keshab Prasad Oli
Post lekhapal
Phone 5329016
Email
Name Parbati Danai
Post Nayab Subba
Phone 5329016
Email
Name raju Aryal
Post
Phone 5329016
Email
Name Narayani Bhattarai
Post Kharidar
Phone 5329016
Email
Name Shivendra Raut
Post Kharidar
Phone 5329016
Email
Name Poonam Thakur
Post Computer Operator
Phone 5329016
Email
Name Sunil Silwal
Post haluka sawari chalak
Phone 5329016
Email
Name Ananta Kumari Agasthi
Post Karyalaya Sahayogi
Phone 5329016
Email
Name Urmila Devi Hajam
Post Karyalaya Sahayogi
Phone 5329016
Email